Brf Gjutaren Mindre 5

Torsgatan 39


Boka tid

Välj boka för respektive tjänst. Totalt har du tillgång till 4 st bokningar samtidigt; 2 st i gymmet och 2 st i tvättstugan. Då en bokning är passerad återgår den till ditt samlade ”bokningssaldo”, detsamma händer om du väljer att avboka en tidigare bokad tid. För tvättstugan om nyttjande inte har påbörjats inom en timme kan annan medlem använda återstående bokningstid.

Föreningen använder sig av www.bokamera.se för att hantera bokning av tvättstugan och gymmet.